MIROSLAV KALINSKÝ, fotogalerie
Fotografuji už více než 50 let. Zažil jsem vrchol černobílé fotografie. Počátky barevné fotografie i počátky digitální fotografie. To je na jen lidský život opravdu hodně.  Fotografoval jsem spolužáky na střední škole, Prahu když začínalo metro, Divoká Šárka byla opravdu divoká a fotilo se výhradně černobíle.  Fotografoval jsem své děti i děti mých přátel a lidí zcela neznámých. Tenkrát to ještě šlo a rodiče na mně nepokřikovali: "nefoťte moje děcka bo GDPR".  Naopak byli rádi, když jsem tu jejich princeznu nebo "syčáka" vyfotil. 
Byla to krásná doba.
Dnes máme moderní techniku a 8 milionů "fotografů" s mobilem v ruce. Mezilidské vztahy se nějak vytratily a zbylo jen sobectví a přesvědčení o vlastní neomylnosti a výklad demokracie, kde si ji lidé pletou s anarchií. Bohužel to platí i o řadě fotografů, kteří by si za našich časů ani neškrtli, protože by nemohli každý snímek kontrolovat na displeji.
Ani nejmodernější fotoaparát  Vám však nevrátí dobrý pocit z toho, že lidé nemají nic proti tomu, že je fotíte a usmívají se na Vás.
ŠKODA.