Technické muzeum Tatra
Současná budova Technického muzea TATRA se realizovala v průběhu roku 1997 k 100. výročí zahájení tovární výroby automobilů v Kopřivnici, kdy bylo založeno Regionální muzeum v Kopřivnici jako obecně prospěšná společnost. Po zániku podnikového muzea z let 1967-1997 se tato organizace stala nastupujícím správcem sbírky automobilů TATRA a provozovatelem budovy muzea v Kopřivnici.
Dostavbou nedokončené přístavby Kulturního domu KOZ II. (kulturně – osvětové zařízení) z 80. let 20. století pro účely výstavní činnosti Technického muzea TATRA, se vyřešil palčivý estetický problém uprostřed centra města. Přípravné práce započaly v prosinci roku 1996, realizace dostavby probíhala v průběhu roku 1997. Výsledná architektonická podoba svým tvaroslovím odpovídá soudobým trendům konce 90. let 20. století. Vstup muzea až do konce srpna 2018 doplňovala instalace motorového vozu řady M 290, známého pod označením Slovenská strela, která se na dlouhou dobu stala nedílnou součástí veřejného městského prostoru. 
Nová expozice byla veřejnosti zpřístupněna 3. října 1997 a od té doby ji navštívily statisíce návštěvníků.
----------------------------------------------------------------------------------
Investorem stavby bylo Město Kopřivnice a TATRA, a. s.

You may also like

Back to Top