Muzeum nákladních automobilů Tatra (MNAT) se nachází v Kopřivnici v prostorách bývalé slévárny Tatra, na jihozápadním okraji areálu automobilky.
Muzeum funguje coby pobočka Muzea Novojičínska, je zaměřeno na historii nákladních vozů Tatra a doplňuje se tak navzájem s Technickým muzeem Tatra (TMT) tak, aby v TMT byly osobní vozy, letadla a malé exponáty, zatímco v MNAT nákladní automobily a motorový vůz M 290.0 Slovenská strela, pro nějž byl vybudován samostatný depozitář vedle vlastní budovy muzea.[1] Budova muzea a depozitáře je vlastněna Moravskoslezským krajem, většina exponátů pak samotným muzeem, menší část je zapůjčena a ve vlastnictví automobilky nebo soukromých sběratelů.
Technické muzeum Tatra se do stávajících prostor v kopřivnické Záhumenní ulici přesunulo v roce 1997, ale již tehdy se potýkalo s nedostatkem prostoru a současně bylo zřejmé, že zde nelze dostatečně prezentovat poslední existující výrobní artikl Tatry, tzn. nákladní automobily.
V roce 2008 vznikl projekt Vědecko-technického muzea TATRA (VTMT). Ten zahrnoval i interaktivní modely strojů a mechanismů podle původních konstrukčních výkresů a poznámek, trenažéry, renovační dílny, studovny, projekce ze zkoušek, závodů a expedic atd., což mělo sloužit k vědeckovzdělávacím akcím pro odborníky i veřejnost, k badatelské a studijní činnosti. Pro novou expozici byla vytipována budova bývalé slévárny, dokončené roku 1911 pro výrobu součástek automobilů tehdejší Kopřivnické vozovky, pozdější Tatry. Provozu sloužila budova až do konce 20. století. Na realizaci projektu VTMT Tatra byla vyhlášena architektonická soutěž a automobilka Tatra, coby iniciátor projektu, v roce 2010 podala žádost o dotaci z evropských strukturálních fondů na projekt – tehdy však byla dotace zamítnuta ve prospěch konkurenční oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě. Projekt VTMT tak byl ukončen, neboť Tatra nedokázala jeho vznik a provoz financovat sama.
V roce 2015 uzavřely Tatra a Moravskoslezský kraj novou dohodu o vytvoření nového muzea poté, co TMT odkoupilo desítky nákladních automobilů ze sbírky pana Jiřího Hlacha, která čítala i unikátní stroje (J. Hlach měl tehdy soukromé muzeum v pronajatých halách v Trhových Svinech, ale končila mu nájemní smlouva a desítkám unikátů hrozila zkáza). Projekt nového muzea zprvu počítal s přestěhováním celé sbírky osobních a nákladních automobilů z TMT do nového muzea, jenže prostorové podmínky by neumožnily zpřístupnit všechny exponáty. Proto bylo rozhodnuto administrativně i prostorově rozdělit sbírky na dvě části: uzavřenou kapitolu výroby osobních automobilů prezentovat ve stávajících prostorách TMT, pokračující výrobu nákladních a speciálních vozidel přemístit do nové budovy. Toto řešení umožnilo zpřístupnit a představit i rozměrné exponáty, po desítky let umístěné v depozitáři. Na vytvoření muzea se nakonec podílelo více subjektů: Moravskoslezský kraj, jeho příspěvková organizace Muzeum Novojičínska, firma TATRA TRUCKS a.s., město Kopřivnice a Regionální muzeum v Kopřivnici.[2]
Projekt rekonstrukce staré budovy slévárny vytvořila firma ATRIS, s.r.o., se kterou spolupracovalo architektonické studio Kamil Mrva Architects, s.r.o., samotnou stavbu dodala a zhotovila firma MORYS s. r. o., expozice a interiér projektoval a zhotovoval Art Consultancy s.r.o. spolu s Ing. Radomírem Smolkou a Ing. Ondřejem Skácelem.[2] Proměna slévárny na muzeum začala 1. března 2019 a trvala do prosince 2020. Dělníci budovu kompletně odstrojili až na holou nosnou ocelovou konstrukci, odstranili pozdější přístavby a znovu vystavěli všechny stěny. V blízkosti budovy muzea vznikla i novostavba Depozitář Slovenské strely, která byla oceněna v soutěži Stavba roku 2021.[1] Během příprav nové budovy bylo opraveno nebo restaurováno i několik vzácných strojů. Realizace vyvrcholila převozem 77 exponátů z TMT a depozitářů, který byl zahájen 6. 4. 2021 a připojily se k němu i desítky technologických prvků, motorů a doplňujících sbírkových předmětů. Celkové náklady na vytvoření MNAT činily 173 milionů korun, z toho 141,5 milionu korun byla hodnota stavebních prací a 18,3 milionu korun hodnota práce na zařízení expozic. Náklady uhradil především Evropský fond regionálního rozvoje (104,8 mil. Kč), automobilka (40 mil. Kč), stát (6 mil. Kč) a kraj (zbytek).
Muzeum bylo pro veřejnost slavnostně otevřeno 17. listopadu 2021, v den prvního výročí smrti Jiřího Hlacha.​​​​​​​
V muzeu je vystaveno skoro 80 především nákladních i jiných vozů, k tomu přes 20 motorů a také velké množství modelů a dalších drobných exponátů. Exponáty jsou rozděleny do 14 tematických celků, rozdělených podle historie a podle účelu. Například hasičským, sportovním nákladním vozům, tahač letadla a podobně.

You may also like

Back to Top